Voorwaarden

Een duidelijk en transparant overzicht. 

Huurvoorwaarden

Onze huurvoorwaarden helder en in duidelijke taal uitgelegd.

  1. Definitie: De verhuurder (LetterLights, BasedOnTrends) verhuurt aan de Huurder de overeengekomen goederen.
  2. Duur: De verhuurperiode begint op de afgesproken datum en eindigt op de afgesproken datum.
  3. Betaling: De huurprijs dient bij aanvang van de verhuurperiode te zijn voldaan tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  4. Verantwoordelijkheid: De huurder is verantwoordelijk voor de verhuurobjecten gedurende de verhuurperiode en zal zorgvuldig omgaan met de verhuurobjecten.
  5. Schade: In geval van schade (of diefstal) aan de verhuurobjecten tijdens de verhuurperiode zal de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de huurder zal de kosten van de reparatie (of diefstal) vergoeden.
  6. Schoonmaak: De huurder levert de letters proper terug. Zo niet worden de kosten van schoonmaak doorgerekend aan de huurder.
  7. Annulering: Annulering door huurder is tot ten laatste 1 week voor aanvang van de huur mogelijk. De huurder dient 50% van het volledige bedrag te betalen bij tijdige annulering. Bij laattijdige annulering het volledige bedrag.
    Toepasselijk recht: Op de verhuurovereenkomst is Belgisch recht van toepassing.
sets van alle cijfers
0
sets van het alfabet
0
SETS MET SPECIALE TEKENS
0
Tevreden Klanten
0